Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

авт - Намерени са 70 думи от търсенето
акт - актът, акта, мн. актове, (два) акта.1. Единично действие, постъпка, проява.2. Постановление, закон,документ с юридическо, държавно...
алт - алтът, алта, мн. алти и алтове, (два) алта.1. В музиката - нисък женски глас.2. Певица с такъв глас.
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
аут - 1. Положение в спортна игра, при което топката излиза извън игрището.2. Разг. Вън, навън, извън.
авто - Първа съставна част в съкратени сложни думи с значение: 1. Автоматичен: автоконтрол, автопилот, автопуск. 2. Автомобилен, автобаза...
автор - мн. автори.Създател на произведение, изобретение и подобни.// прил. авторски.
автобус - мн. автобуси, (два) автобуса.Многоместен автомобил за превоз на пътници. // прил. автобусен, автобусна, автобусно, мн. автобусни.
автогол - мн. автоголове, (два) автогола. 1. Гол, който играча вкарва в собствената си врата.2. Прен. Трудно положение, неприятност която са...
автокар - мн. автокари, (два) автокара.Малка товарна кола за обслужване на цехове, гари и др.
автомат - мн. автомати, (два) автомата.1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без посредствено участие...
авторка - мн. авторки.Жена автор.
съавтор - мн. съавтори, м. Лице, което съвместно с друго лице е автор на произведение, творба.
автограф - мн. автографи, (два) автографа.Саморъчен надпис и подпис или само подпис.
автостоп - мн. автостопове, (два) автостопа.1. Автоматична спирачка.2. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил...
аргонавт - мн. аргонавти.В старогръцката митология - моряци, които с кораба Арго, водени от Язон, отплували за Колхида, за да си върнат златн...
автоклав - (по авто-1 + лат. clavis 'ключ')Техн. Херметически затварящ се металически съд за стерилизация.// Прил. автоклавен.
автократ - (гр. autokrates по авто- + kratos 'сила, власт')Абсолютен монарх, самодържец.
автогамия - Самооплождане или самоопрашване.
автомобил - мн. автомобили, (два) автомобила.Кола със собствен двигател за превоз на хора и товари по безрелсов път.//прил. автомобилен, автом...
автономен - автономна, автономно, мн. автономни.Който има автономия.// същ. автономност.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: