Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

авие - Намерени са 10 думи от търсенето
заглавие - мн. заглавия, ср. Наименование на някакво произведение (литературно, музикално или на отделна негова част; наслов. Романът носи за...
тщеславие - само ед. Непрекъснат стремеж към слава; славолюбие.
пълноправие - само ед. Притежаване на пълни права.
православие - само ед. Източното християнско вероизповедание.
подзаглавие - мн. подзаглавия, ср. Второ, уточняващо заглавие на книга, филм и др.
пустославие - само ед. Стремеж към слава; тщеславие.
равноправие - само ед. Състояние на равноправен; равенство. Равноправие на жената и мъжа.
дебелоглавие - само ед. Пренебр. Прекалена упоритост, твърдоглавие.
самодържавие - само ед. 1. Система на управление, основана на неограничена държавна власт. 2. Истор. В Русия преди революцията — неограничена вла...
твърдоглавие - само ед. Липса на отстъпчивост, на желание за съгласие, на покорство; упоритост, непреклонност, дебелоглавие, инат. Проявявам твър...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: