Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

абс - Намерени са 27 думи от търсенето
аба - мн. аби.1. Дебел вълнен плат.2. Връхна мъжка дреха от този плат.
абсурд - мн. абсурди, (два) абсурда. Безсмислица, нелепост.
абсцес - мн. абсцеси, м. В медицината - натрупване на гной в органите и тъканите на човек или животно в резултат на възпалителен процес.
абсент - (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')Спиртна напитка, подправена с анасон...
абсида - (фр. abside по гр. apsis, Ados 'свод, арка')Сводеста част на постройка, арка, сводеста ниша.// Прил. абсиден.
рабски - рабска, рабско, мн. рабски, прил. 1. Остар. Робски. 2. Който се отнася до раб. Рабска душа.
абсциса - мн.абсциси. В геометрията - хоризонтална координата, с която се определя положението на една точка в равнината.
абсолют - (лат. absolutus 'съвършен, пълен, неограничен')Филос. Вечната, неизменна, безкрайна първопричина на вселената, която е с...
абсурден - абсурдна, абсурдно, мн.абсурдни. Който не съответства, на общото разбиране.
абсорбер - (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')1. Хим. Абсорбент.2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.
абсолвент - мн. абсолвенти.Студент който завършва образованието си.
абсолютен - абсолютна, абсолютно, мн. абсолютни. 1. Който е необвързан с нищо и не зависи от друг; безусловен. 2. Пълен, неограничен, съвършен...
абсорбция - мн. абсорбции. В химията и физиката - процес на поглъщане, на всукване и усвояване.
абсолюция - (лат. absolutio 'освобождаване, оправдаване')1. Юр. Решение на съд за оправдаване по подсъдим.2. Рел. Опрощване на грехо...
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
абстрактен - абстактна, абстрактно, мн. абстактни, прил. Отвлечен, неконкретен. Абстрактно понятие.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
абстракция - (лат. abstractio 'отделяне') Филос.1. Мислено отделяне на съществените признаци на предмет или явление чрез изоставяне н...
абсолвентка - мн. абсолвентки.Жена абсолвент.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: