Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а т - Намерени са 31 думи от търсенето
абонат - мн.абонати.Лице което прави или използва абонамент.
август - Осмия месец на календарната година. // прил. августовски, августовска, августовско.
азбест - само ед.Влакнест силикатен материал със сив цвят,от който се произвеждат огнеупорни материали и изделия.// прил. азбестов.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
амулет - мн. амулети, (два) амулета.Малък предмет, който суеверните хора носят на себе си за предпазване от болести и злополука; муска, тал...
аорист - мн. аористи, (два) аориста.В езикознанието - минало свършено време.
апарат - мн. апарати, (два) апарата.1. Сложен уред за извършване на работа. Телефонен апарат.2. Съвкупност от органи в организъм с обща фун...
апатит - Минерал, който се използва за добиване на фосфорни торове.
апетит - мн.апетити.1. Желание за ядене.2. Прен. Страст за печалба, домогване до нещо.
аромат - мн. аромати, (два) аромата.Приятна миризма, благоухание.// прил. ароматен.
артист - мн. артисти.1. Изпълнител на роля в сценично произведение.2. Човек на изкуството; майстор.3. Прен. Човек, който умее да се престру...
артрит - мн. артрити.Спец. В медицината - възпаление на ставите, което води до деформирането им.
арфист - мн. арфисти.Музикант, който свири на арфа.
архонт - мн. архонти.1. В стара Гърция - висше длъжностно лице.2. Във Византия и средновековна България - военачалник.
аспект - мн. аспекти, (два) аспекта.1. Гледна точка.2. Изглед на нещата и явленията.
асфалт - само ед.1. Черна минерална смола, която се употребява в строителството.2. Пътна настилка от тази смола, смесена с пясък и чакъл; а...
атеист - мн. атеисти.Последовател на атеизма; безбожник.
абдест - (тур. abdest от перс.)Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.
абсент - (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')Спиртна напитка, подправена с анасон...
адамит - (фр. adamite по евр. собств. Adam 'Адам') Ист.1. Член на християнска секта, появила се през II в., която учела, че всичк...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: