Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а я - Намерени са 27 думи от търсенето
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
академия - мн. академии.1. Висше учреждение за наука, литература, изкуство.2. Название на висше учебно заведение за наука или изкуство.
алегория - мн. алегории.В литературата - поетически образ, който се създава, като се описва един конкретен предмет, а се подразбира друг; ин...
амнистия - мн. амнистии.Законодателен акт за пълно или частично помилване на осъдени лица; опрощаване.
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
аналогия - мн. аналогии.Сходство, подобие между предмети. Правя аналогия.
анатомия - само ед.1. Наука за строежа на организмите.2. Строеж на орган или организъм.//прил. анатомичен.// прил. анатомически.
анимация - мн. анимации.1. Вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните филми.2. Съвкупност от рисунките в един рису...
аномалия - мн. аномалии.Отклонение от нормалното; закономерното.// прил. аномален, аномална, аномално, мн. аномални.
анотация - мн. анотации.Кратко изложение на съдържанието на книга, статия и под.
апелация - В съдопроизводството - начин за проверяване на решенията на първоинстанционен съд.
апология - мн. апологии.Неумерена, прекаленна възхвала, защита на някого или нещо.
асамблея - мн. асамблеи.Представително събрание, свиквано от международна организация; събор, конгрес.
атракция - мн. атракции.Ефектен номер, обикн. в зиркова програма, който привлича вниманието на публиката.// прил. атракционен.
аутопсия - мн. аутопсии.Разрязване и изследване на човешки или животински труп, за да се установят причините за смъртта.
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
адорация - (лат. adoratio)1. Църк. Поклонение, обожаване.2. Прен. Обожание.// Прил. адоратор.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
алегация - (лат. allegatio)Юр. Довод, твърдение, позоваване.
алокуция - (лат. allocutio)Книж. Кратка реч на важна личност по определен повод.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: