Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а а - Намерени са 32 думи от търсенето
аерогара - мн. аерогари, ж.Летище; гара на гражданската авиация.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
анамнеза - само ед.Спец. Медицинско описание на заболяването на един болен по сведения на самия него или близките му.
агентура - мн. агентури.Разузнавателна служба или съвкупността от лицата на една разузнавателна служба.// прил. агентурен, агентурна
аеробика - само ед. Система от гимнастически упражнения, които се изпълняват енергично в ритъма на бърза музика.
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
акушерка - мн. акушерки.Жена от средния медицински персонал, специалистка по акушерство.
амазонка - мн. амазонки.Жена ездачка, облечена в специален костюм.
антилопа - мн. антилопи.Подобно на сърна африканско животно.
антитеза - мн. антитези.Противоположност, противопоставяне.
апретура - Окончателна обработка на материали (плат, кожа, хартия), за да се придадат необходимите за предназначението им качества.// прил. а...
арматура - 1. В строителството - железни пръти, които се използват в единна железобетонна конструкция.2. В техниката - съвкупност от прибори ...
артистка - мн. артистки.Жена артист.
арфистка - мн. арфистки.Жена арфист.
асептика - В медицината - предпазване от заразяване на рана чрез обеззаразяване на предметите и инструментите, с които се манипулира.// прил....
атеистка - мн. атеистки.Жена атеист.
атлетика - само ед. Практикуване на физически упражнения и спортове, напр. в състезания по бягане, скачане и др.
аванложа - (рус. аванложа по фр. avant 'отпред' + logc 'ложа')Театр. Ложа, допряна до сцената.
авантюра - (фр. aventure)1. Приключение.2. Рисковано дело.// Прил. авантюристичен.// Същ. авантюризъм.// Същ. авантюрист.
алебарда - (фр. hallebarde от нем. Hellebarde, helmbarte)Ист. Вид средновековно копие с брадвичка на върха.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: