Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а ам - Намерени са 15 думи от търсенето
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
агонизирам - агонизираш.В агония съм.
акомодирам - акомодираш.Приспособявам.
акумулирам - акумулираш.Натрупвам, събирам, съсредоточавам в себе си.
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
акцентувам - акцентуваш.Подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание.
амнистирам - амнистираш.Давам амнистия.
анализирам - анализираш.Провеждам анализ; подлагам на анализ.
анатемосам - анатемосаш. - вж. анатемосвам.
архаизирам - архаизираш.Правя да изглежда архаичен; придавам архаичен вид.
асимилирам - асимилираш.1. Извършвам асимилация; подлагам на асимилация.2. Прен. Усвоявам , възприемам.
асфалтирам - асфалтираш.Покривам с асфалт, полагам асфалт.
аутопсирам - аутопсираш.Правя аутопсия, подлагам на аутопсия.
ашладисвам - ашладисваш.1. Присаждам дърво, растение, лоза, за да облагородя.2. Остар. Ваксинирам.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: