Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

СССР - Намерени са 37 думи от търсенето
авер - мн. авери. Разг. Другар, приятел.
ажур - мн. ажури, (два) ажура.Вид бродерия върху изнищен плат.// прил. ажурен, ажурна, мн. ажурни.
акър - мн. акри, (два) акъра.Английска мярка за повърхнина, равна на 4047 квадратни метра.
амур - мн. амури.Име и образ на бога на любовта у древните римляни, рисуван като голо момченце с крила и с лък и стрели в ръка. // същ. у...
азур - (нем. Azur, фр. azur 'лазур' по ар. lazaward 'лазурит' от перс.)Хим. Синя анилинова боя, използвана при микрос...
баир - мн. баири, (два) баира, м. Разг.Хълм, рид, бърдо.
жанр - жанрът, жанра, мн. жанрове, (два) жанра, м.1. Род произведения на някакво изкуство, отличаващи се със сюжетни и стилови особености...
едър - едра, едро, мн. едри, прил. 1. Който има размери, значително по-големи от средните. Едър кон. Едра жена. Едри капки пот. Едри сълз...
одър - мн. одри, (два) одъра, м. Остар. 1. Широка дървена лавица, която служи за спане или седене. 2. Дървено легло. • На смъртен одър. П...
яхър - мн. яхъри, (два) яхъра, м. Обор.
взор - взорът, взора, мн. взорове и взори.Поглед. Отправям взор.
двор - дворът, двора, мн. дворове или двори и дворища, (два) двора, м. Ограден участък около постройка. В двора растеше огромен орех. Сто...
обир - мн. обири, (два) обира, м. 1. Голяма кражба. Банков обир. Въоръжен обир. 2. Прен. Твърде голямо вземане, високи цени. Това си е чи...
обор - мн. обори, (два) обора, м. 1. Сграда, в която се отглежда едър добитък. Вкара кравите в обора. 2. Прен. Замърсено, запуснато, непо...
омар - мн. омари, (два) омара м. Голям десетокрак морски рак с вкусно месо.
стар - стара, старо, мн. стари, прил. 1. Който е преминал активната си възраст; възрастен. Стара жена. 2. Старчески. Видяха старите му оч...
твар - тварта, мн. твари, ж. Живо същество, обикн. животно, насекомо. Тази твар му беше непозната.
угар - угарта, само ед., ж. Изорана, но още незасята земя. Вървя през угарта.
удар - мн. удари, (два) удара, м. 1. Силен тласък по някого или по нещо; сблъсък. Нанасям юмручен удар. Събори го с два удара. С два удар...
хаир - само ед. Разг. Добро, благодеяние, благополучие. Голям хаир. Хаир да не видиш.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: