Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

РРСРРРРР - Намерени са 293 думи от търсенето
абсурден - абсурдна, абсурдно, мн.абсурдни. Който не съответства, на общото разбиране.
аксесоар - мн. аксесоари, (два) аксесоара.Дребен второстепенен предмет, вещ която служи за допълване или украсяване на друг, главен предмет.
ансамбъл - мн. ансамбли, (два) ансамбъла.1. Съгласуваност, стройност между частите на едно цяло.2. Музикален, артистичен или спортен колектив...
абсорбер - (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')1. Хим. Абсорбент.2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
-астения - (по а- + гр. sthenos 'сила')Втора сьставна част на сложни думи - медицински термини за означаване 'липса на сила�...
бастисам - бастисаш.- вж. бастисвам.
беседвам - беседваш.Водя беседа (в 1 знач.).
беснувам - беснуваш.Остар. Беснея.
бисквита - мн. бисквити, ж.Печено тестено изделие във вид на малка плочка, приготвено от брашно, масло, яйца, захар и др.// прил. бисквитен, ...
весталка - мн. весталки, ж.Истор. Жрица в храма на римската богиня Веста, пазителка на вечния огън.
въстаник - мн. въстаници, м.Участник във въстание.// прил. въстанически, въстаническа, въстаническо, мн. въстанически.
вясна се - веснеш се, мин. св. вяснах се, мин. прич. вяснал се, св.- вж. вясвам се.
весна се - веснеш се, веснах се, веснал се.Вясна се.
височина - мн. височини, ж.1. Качество на висок (в 1 и 2 знач.).2. Възвишение, хълм. Зад оная височина е селото.3. Спец. В геометрията — перп...
въставам - въставаш, несв. и въстана, св.1. Вдигам въстание, почвам въоръжена борба.2. Обявявам се решително против; протестирам.
въстание - мн. въстания, ср.Масов въоръжен бунт срещу властта. Вдигам се на въстание. Вдигам въстание. Избухва въстание.
василевс - (гр. basileus) Ист.1. Вожд, цар в Омирово време.2. Византийски император.
василиск - вж. базилиск.
господар - господарят, господаря, мн. господари, м.1. Остар. Владетел, властелин.2. Остар. Богат човек; човек, който притежава имот, животни ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: