Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

РРРРРРСРР - Намерени са 130 думи от търсенето
опропастя - опропастиш, мин. св. опропастих, мин прич. опропастил, св. — вж. опропастявам.
оптически - оптическа, оптическо, мн. оптически, прил. 1. Който се отнася до оптика. Оптически прибори. 2. Зрителен, светлинен. Миражът е опти...
каталясам - каталясаш, св. — вж. каталясвам.
книжарски - книжарска, книжарско, мн. книжарски, прил. Който се отнася до книжар или книжарница. Книжарска стока.
майчински - майчинска, майчинско, мн. майчински, прил. Присъщ на добра майка. Майчинска любов.
надвнасям - надвнасяш, несв. и надвнеса, св. Внасям повече, отколкото трябва. Надвнесена сума.
наизнасям - наизнасяш, несв. и наизнеса, св.; какво. Изнасям много предмети.
независим - независима, независимо, мн. независими, прил. 1. Самостоятелен, свободен, който не е подчинен. Независима страна. 2. Който проявяв...
привнасям - привнасяш, несв. и привнеса, св.; какво. Внасям допълнително към нещо готово, събрано, сборно. Привнасям хумор в разказа.
панически - паническа, паническо, мн. панически, прил. Който съдържа паника. Панически бяг.
планински - планинска, планинско, мн. планински, прил. 1. Който се отнася до планина. Планински връх. Планинско население. Планински курорт. 2...
плячкосам - плячкосаш, св. — вж. плячкосвам.
прекрасен - прекрасна, прекрасно, мн. прекрасни, прил. 1. Който е извънредно красив, привлекателен на външен вид или по характер. Прекрасен ма...
пригласям - пригласяш, несв.; на кого/на какво. 1. Съпровождам, пеейки или свирейки. Всички и пригласяха. 2. Прен. Присъединявам мнението си к...
приплесна - приплеснеш, мин. св. приплеснах, мин. прич. приплеснал, св. — вж. приплесвам.
проблесна - проблеснеш, мин. св. проблеснах, мин. прич. проблеснал, се. — вж. проблясвам.
прогласям - прогласяш, несв. Прогласявам.
прокопсам - прокопсаш, св. — вж. прокопсвам.
разгласям - разгласяш, несв. Разгласявам.
раздрусам - раздрусаш, св. — вж. раздрусвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: