Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

РРРРРРС - Намерени са 47 думи от търсенето
албинос - мн. албиноси, м.Човек или животно с пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите.
автобус - мн. автобуси, (два) автобуса.Многоместен автомобил за превоз на пътници. // прил. автобусен, автобусна, автобусно, мн. автобусни.
алаброс - Мъжка прическа с нископодстригана и изправена нагоре и назад коса.
асонанс - мн. асонанси, (два) асонанса.В литературата - съзвучие, повторение на еднакви гласни в един или няколко съседни стиха.
аеробус - (фр. aerobus по аеро- + лат. (omni)bus 'за всички')Транспортен свръхзвуков самолет за 400—500 пътници.// Прил. аеробусен...
антракс - (нлат. anthrax по гр. аnthrax 'въглен')Мед. Остра заразна болест но добитъка, която се предава и на човека; синя пъпка.
възглас - мн. възгласи, (два) възгласа, м.Дума или думи произнесени високо за изразяване на отношение.
волтфас - (фр. volte-face от ит. volta faccia 'обръщам лице')Рязко обръщане кръгом и заставане с лице (към неприятел и др.).
пътепис - мн. пътеписи, (два) пътеписа, м. Съчинение, в което се описват неща, видени по време на път; пътни бележки. // прил. пътеписен, пъ...
ръкопис - мн. ръкописи, (два) ръкописа, м. 1. Само ед. Писане на ръка. Ръкописът ти не е хубав. 2. Написан на ръка текст (или на пишеща ма...
белокос - белокоса, белокосо, мн. белокоси.Който е с побеляла коса.
ескимос - мн. ескимоси, м. Лице, което принадлежи към народност, живееща по полярното крайбрежие на Северна Америка и Гренландия. // прил. е...
живопис - живописта, само ед., ж. 1. Вид изобразително изкуство, при което се използват бои. 2. Произведения на това изкуство.
компрес - мн. компреси, (два) компреса, м. Намокрена и изстискана тъкан, която се слага върху част от тялото с лечебна цел. Слагам си компре...
конгрес - мн. конгреси, (два) конгреса, м. 1. Върховно събрание на представители на организация, свиквано периодично или извънредно. Провежд...
конкурс - мн. конкурси, (два) конкурса, м. 1. Състезателен изпит в учебно или научно заведение за определяне на най-подготвените между канди...
косинус - само ед. Спец. В математиката — функция на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник, която изразява отношението на прилежащия към него ...
ксерокс - мн. ксерокси, (два) ксерокса, м. Разг. Копирен фотоелектрически апарат, който прави копие на текст, рисунка и др. от един лист на ...
летопис - мн. летописи, (два) летописа, м. 1. Последователен списък на събития и случки по години, направен от техен съвременник; хроника. 2...
меринос - само ед. Порода испански овце с тънковлакнесто и меко руно и получаваната от тези овце вълна. // прил. мериносов, мериносова, мери...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: