Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

се - Намерени са 968 думи от търсенето
все - нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мъл...
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
псе - мн. псета, ср. 1. Лошо куче. 2. Прен. Зъл, злобен човек.
вра се - вреш се, мин. св. врях се, мин. прич. врял се, несв. Разг.1. Въвирам се, вмъквам се; провирам се. Постоянно се вре в краката ми.2....
ежа се - ежиш се, мин. св. ежих се, мин. прич. ежил се, несв. 1. За животно, птица — изправям козината или перушината си нагоре, обикновено...
боя се - боиш се, боях се, боял се.Страхувам се, изпитвам страх. - Боя се, че.. - Етикетна формула при учтив отказ или възражение. Боя се, ...
кая се - каеш се, мин. св. каях се, мин. прич. каял се, несв.; за какво. 1. Съжалявам, разкайвам се за нещо. Кая се горчиво, че не и помогн...
оям се - оядеш се, мин. св. оядох се, мин. прич. оял се, св. — вж. ояждам се.
бия се - биеш се, мин, св. бих се, мин. прич. бил се.1. По какво, в какво. Удрям се, блъскам се, мятам се. Птицата сс биеше в стените на кл...
вям се - вядеш се, мин. св. вядох се, мин. прич. вял се, св.— вж. вяждам се.
рея се - рееш се, мин. св. рях се и реях се, мин. прич. рял се и реял се, несв. 1. Ходя безцелно; скитам, блуждая, лутам се, бродя. 2. За п...
явя се - явиш се, мин. св. явих се, мин. прич. явил се, св. - вж. явявам се.
агня се - агниш се, мин. св. агних се.За овца - раждам агне.
бавя се - бавиш се, бавих се, бавил се.1. Задържам се, застоявам се.2. Мая се, протакам; не извършвам навреме.
вдам се - вдадеш се, вдадох се, вдал се.- вж. вдавам се.
взра се - взреш се, мин. св. взрях се, взрял се, св.— вж. взирам се.
зъбя се - зъбиш се, мин. св. зъбих се, мин. прич. зъбил се, несв. 1. Показвам зъбите си при гримаса или усмивка. 2. За животно — показвам зъ...
боря се - бориш се, мин. св. борих се и борих се, мин. прич. борил се и борил се, несв.1. С кого, с какво. Полагам/правя физически усилия да...
козя се - козиш се, мин. св. козих се, мин. прич. козил се, несв. За коза — раждам яре. Козата се кози всяка година с по три ярета.
куча се - кучиш се, мин. св. кучих се, мин. прич. кучил се, несв. За кучка — раждам. Всяка година кучката се кучи с по три кученца.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: